Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

TS Lâm Hồng Thạch


 

TS Lâm Hồng Thạch, giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408 nhà C9 – ĐHBK HN

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Di động: 0912757622

 

Điện thoại cơ quan: 04-38692242

Liên hệ thông qua Bộ môn Hệ thống Viễn thông

 

  

Các môn giảng dạy:

-          Môn học 1: Trường điện từ

-          Môn học 2: Anten và Truyền sóng

-          Môn học 3: Kỹ thuật siêu cao tần

-          Môn học 4: Thông tin vệ tinh

 

Hướng nghiên cứu:

1.Định vị cứu hộ (trên biển, trong các hầm lò ..)

2. Anten thông minh và ứng dung

3. Truyền năng lượng không dây

4. Trường sinh học (khả năng thu – phát của bộ não)

 

Các công trình NC đã công bố

 

 

 1. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “Adaptive Antenna Array Applied to Position Location of Fishing Boats in the Vietnam Seaside" The 10th Vietnam Conference on Radio and Electronics, REV’06, November, 2006, Hanoi. 
 2. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “Multi - Frequency Method Applied to Simultaneous Localization of Multiple Fishing Boats “. The 10 th Vietnam Conference on Radio and Electronics, REV’06, November, 2006, Hanoi.
 3. Vũ Văn Yêm, Lâm Hồng Thạch, Phan Anh, “Ứng dụng thuật toán MUSIC trong việc xác định vị trí tàu thuyền đánh cá loại vừa và nhỏ hoạt động ở vùng ven biển”.Tạp chí Điện tử ngày nay, tháng 9 năm 2007.
 1. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “ Giới hạn phân biệt hướng sóng tới khi sử dụng thuật toán MUSIC “, Hội nghị thông tin và định vị vì sự phát triển của kinh tế biển Việt nam”, tháng 12 năm 2007.
 2. Lâm Hông Thạch, Phan Anh, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Yêm, “Giới hạn số nguồn sóng tới có thể ước lượng khi sử dụng phương pháp đa tần”. Hội thảo Quốc gia lần thứ tư về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT.rda’08), tháng 8 năm 2008.
 3. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thế Truyện, Nguyễn Thị Tâm Minh, “Giải pháp cận đồng thời chế tạo dàn anten thu của hệ thống định vị nhiều nguồn phát theo phương pháp đa tần „ Hội nghị ATC/REV-COMNAVI-09, Hải Phòng, tháng 8/2009
 4. Nguyen Chung Dong, Hoa Xuan Truong, Lam Hong Thach, Phan Anh Tuan and Dao Khac An, "Research, development and setting up ID model for the proplemof wirelesspower transmission using micro-wave beam from GEO to the Earth", CASEAN, 12-15  Nov 2013, Phnom penh, Campuchia

 5. Nguyễn Văn Tài, Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Hoàng Hải, "A Model Predict Radio Wave Propagation Attenuation in the Rectangular Coal Mine Tunnels". Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 11[84],2014, Quyển 2. Tháng 12 năm 2014
 6. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Chung Đông, Đào Khắc An  “Nghiên cứu phân tích một số khác biệt quan trọng giữa truyền thông tin không dây và truyền công suất không dây”, Hội thảo khoa học”Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ”, Hà Nội, 2014
 7. Nguyên Chung Đông, Hoàng Huy Nam, Lâm Hồng Thạch, Đào Khắc An

  "Nghiên cứu, mô phỏng, chế tạo thử nghiệm ma trận rectenna ứng dụng trong truyền công suất không dây", Hội thảo khoa học”Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ”, Hà Nội, 2014

 8. Nguyên Chung Đông, Hoàng Huy Nam, Lâm Hồng Thạch, Đào Khắc An,

  "The simulation, design and fabrication of 4-element and 32-element rectenna arrays applying in the wireless power transmission", ATC-2015, Hồ Chí Minh, Việt nam, 14-16/10/2015 

 

Các sách đã xuất bản

 1. Trường điện từ. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Khuyến, NXB Giáo dục 2006, tái bản 2008
 2. Lâm Hồng Thạch, Hoàng Phương Chi, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Khuyến

  Trường Điện từ - Kiến thức cơ bản và Bài tập, NXB Trường ĐHBK, tháng 6 năm 2014

 

Đề tài NCKH chủ trì

 1. Phòng thí nghiệm không phản xạ. Đề tài cấp Trương, ĐHBK năm 2006

 2. Nghiên cứu chế tạo dàn anten định vị đồng thời nhiều mục tiêu. Đề tài cấp Bộ KHCN, năm 2007-2008

 3. Nghiên cứu chế tạo hệ thống truyền năng lượng không dây, xây dựng phòng làm việc không ổ cắm. Đề tài cấp Trường ĐHBK, năm 2014

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Chung Đông, thạc si khoa học, Lớp 14B

Nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế và chế tạo thử anten mảng thu (rectenna) có 16 hoặc 32 phần tử, sử dụng trong truyền công suất không dây

 2. Nguyễn Trọng Đức, Lớp KTĐT K13B

Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng trạm BTS 3G (Node B) trong mạng Viettel.

 3. Nguyễn Quang Vũ, Lớp KTTT1 K13B

Nghiên cứu việc tích hợp VoIP vào mạng thế hệ mới NGN tại VNPT-I

 4. Tường Duy Tuấn,   Lớp KTTT1 K13B             

Nghiên cứu giải pháp và thử nghiệm truyền năng lượng không dây trường gần

 5. Hà Thị Hiền, Lớp KTVT 14A

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng  và chế tạo thử anten có định hướng và hiệu

suất cao để truyền năng lượng không dây

 6. Trần Trọng Vinh, Lớp KTVT 14A

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị nạp năng lượng (không dây) sử dụng sóng điện từ

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1. Nguyễn Văn Tài, NCS khóa 2013

    Nghiên cứu bài toán truyền sóng trong hầm mỏ

 

2. Phạm Hồng Thái, NCS khóa 2014

 

    Nghiên cứu và thiết kế sợi tinh thể quang cho các ứng dụng phi tuyến

 

3. Nguyễn Ngọc Lan, NCS khóa 2015

    Nghiên cứu giải pháp cải thiện các tham số của anten mảng trong hệ thống thông tin và định vị vô tuyến

 

Các thông tin khác (nếu có)

     Không có