Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Electronic & Computer Eng.

Danh Sách CỰU Cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTĐT

 

 TS Bùi Việt Khôi

Đã chuyển tới Bộ Khoa học Công nghệ