Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Aerospace Electronics

Books

Pham Cong Hung, Nguyen Hoang Hai, Ta Vu Hang, Vu Minh Tu, Do Trong Tuan, Vu Duc Tho, Nguyen Van Duc: “Mobile Communication” (in Vietnamese) Publishing House of Science and Technology, 2007, Hanoi, Vietnam

- Pham Van Tuan,  Han Trong Thanh, Do Quang Ngoc, Pham Van Bien, "Automatic Measurement and Control Technique "(in Vietnamese), Bach Khoa Publishing House, 2008.

- Do Trong Tuan, Han Trong Thanh, Ha Duyen Trung, Phuong Xuan Quang, Pham Van Tuan, "Radar and Satellite based Positioning Technique"(in Vietnamese), Bach Khoa Publishing House, 2012, ISBN: 9786049111341