Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Các đơn vị

Le Dung

 

KTMT Le Dung

Dr. LE DUNG

Senior Lecturer

Department of Electronics and Computer Engineering

Current work address: Room 406 - C9 Building

Hanoi University of Science and Technology

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: (+84) 24 38692242   (+84) 24 38694957   


 

Teaching Subjects:

Digital Electronics

Digital Design with VHDL

Computer Networks

Fundalmentals of Image Processing.

Classification of Image using Neutron Networks

Image Processing

Research Trends:

  • Digital Image Processing.
  • Pattern Recognition.
  • Neuron Networks.
  • Human Robot Interaction base on Gesture Recognition
  • Design Smart Vision Sensors.
  • Design Circuits for Robots

Publications:

1

“Hand feature extraction based on distance transformation and Hough transformation”

Tác giả chính

JSME Robotics and Mechatronics Conference in Japan

2009

2

“Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform”

Tác giả chính

Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.21 No.6, Fuji Publishing Japan

 

2009

3

“Fast Fingertips Positioning Based on Distance-based Feature Pixels”

Tác giả chính

3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam

 

2010

4

“Two-hand Gestures Tracking and Recognition for Human-Robot Interaction System”

Tác giả chính

SEATUC 2010 Conference in

Bangkok

2012

5

“Efficient determination of disparity map from stereo images with modified Sum of Absolute Differences (SAD) algorithm”

Đồng tác giả

The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2013 (ATC'13)

2013

6

“Transportation Mode Detection on Mobile Devices Using Recurrent Nets”

 

Đồng tác giả

ACM MULTIMEDIA 2016 Conference

Amsterdam,

The Netherlands

2016

7

Using the KINECT camera in Constructing Models for Grading Movements of Vietnamese Tranditional Martial Art”

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Số 108

Tháng 11

2016

8

Self-Gated Recurrent Neural Networks for Human ActivityRecognition on Wearable Devices

Đồng tác giả

ACM Multimedia 2017 Conference

Mountain View CA USA

2017

Books:

 

A book chapter : Le Dung and Makoto Mizukawa, “Designing a Pattern Recognition Neural Network with a Reject Output and Many Sets of Weights and Biases”, chapter 21 of “Pattern Recognition Techniques, Technology and Applications”, ISBN 978-953-7619-24-4, pages: 507-522, published by I-Tech Education and Publishing 2008.

 

Finished Projects:

1 Đề tài: “Hệ thống nhận dạng mã số bưu điện viết tay trên phong bì thư”.

Mã số đề tài : 010-2001-TCT-RDP-BC-26.

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

Chủ quản Tổng công ty bưu chính viễn thông

 

2.Đề tài :  “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số hệ thống quang tích hợp trong điện tử - viễn thông"

Mã số đề tài: KC.01.13 – Thuộc chương trình Khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về Công nghệ thông tin và truyền thông (KC.01)

 

 “Thiết kế modul Ethernet quang (OEMC) ứng dụng trong môi trường mạng LAN, MAN và truy nhập”

Được công bố trong Chuyên san : “Các công trình nghiên cứu - triển khai viễn thông và công nghệ thông tin” trang 32-40, Tạp chí Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin số 13 xuất bản tháng12/2004 – ISSN 0866-7039.

Sản phẩm modul OEMC đã được chế tạo thành công và trưng bày giới thiệu tại triển lãm Vietnam Telecom 2004

 

 

TS Nguyễn Thành Chuyên

 

 

TS. Nguyễn Thành Chuyên

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử - Viễn thông, C9-408, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: https://sites.google.com/site/ntchuyenkyoto/

 

Các môn giảng dạy:

Cho sinh viên hệ đại học:

1.Hệ thống viễn thông

2.Anten và truyền sóng

Cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.N/A

 

Hướng nghiên cứu:

Communications Theory

Wireless Sensor Networks

Radio Frequency Identification RFID

The Internet of Things IoT

Millimeter Wave Mobile Communications

Machine Learning, Optimization and Statistics

Các công trình NCKH đã công bố

Journal papers

[J3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” IEICE Transactions on Communications, Vol.E96-B, No.5, pp.1122-1129, (May 2013).
[J2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA for RFID Tag Identification,”  Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2947-2963, DOI: 10.1007/s11277-012-0981-z, 2013.
[J1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation with Detection Errors,” Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2587-2603, DOI 10.1007/s11277-012-0956-0, 2013.

Proceedings of International Conferences
[C4]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” Proceedings of the 9-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Kyoto, Aug., 2012.
[C3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum a Posteriori Approach for Anonymous RFID Tag Cardinality Estimation,” Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Kyoto, Japan, Mar., 2012.
[C2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Method for RFID Tag Set Cardinality Estimation using Multiple Independent Reader Sessions,” Proceedings of the IEEE Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, China, Oct., 2011.
[C1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Identification with Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA,” Proceedings of the 8-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Singapore, Mar., 2011.

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

N/A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có):

I am actively seeking students interested in my research areas

 

Danh Sách CỰU Cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTĐT

 

 TS Bùi Việt Khôi

Đã chuyển tới Bộ Khoa học Công nghệ

Hiện tại là Tham tán, Trưởng bộ phận Khoa học & Công nghệ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

 

 PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

 

Đã chuyển tới VinGroup, giữ vai trò Giám đốc dự án VinUni.

TS PhamVietThanh

PhD. Viet Thanh Pham

Office: Phòng C9 - 408

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Teaching Course:

-          Analog Electronics I

-          Analog Electronics II

Research Interests:

-          Nonlinear systems and their applications

-          Analog circuits

Publications

Journal

-       Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, M. Iachello, V.-T. Pham “Robustness to noise in synchronization of network motifs”, Chaos, 22, pp. 043106-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca “Autowaves in memristive cellular neural networks”, Int. J. Bif. Chaos, 22, pp. 1230027-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, and M. Frasca “Implementation of chaotic circuits with a digital time-delay block”, Nonlinear Dynamics, 68, pp. 345-355, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang, L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, Int. J. CMSIM, pp. 623-631, 2012.

Conference

-       A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, L. V. Gambuzza, V.-T. Pham “Chaos control in a chaotic system with only one stable equilibrium point”, ICNAAM2012, Kos-Greece, Sept. 19th-27th, pp. 691-694, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, M. Frasca, L. Fortuna and T.M. Hoang, “FPGA-based generation of autowaves in memristive cellular neural networks”, CNNA2012, Turin-Italy, Aug. 29th-31st, pp. 1-6, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang and L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 469-477, 2012.

-       T.V. Chu, V.-T. Pham, M. Frasca, T. M. Hoang and L. Fortuna “Implementation of CNN-based Viterbi algorithm using FPGA”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 139-146, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, M. Frasca, T.T. Anh and T.M. Hoang, “Realization of synchronization of coupled multiple delay systems on FPGA platform”, INDS2011, Klagenfurt-Austria, July 25th-27th, pp. 52-56, 2011.

Books

 

Masters

 

PhD students

 

Others

 

MSc. Tran Hai Nam

Tran Hai Nam. MsC

Address : Room 412, C9  building - Hanoi University of Science and Technology, No. 1 Dai Co Viet Road, Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel :  04.3869.2242

Fax : 04.3869.2241

Teachings

 

Researches

  • Embedded systems
  • Wireless Communications

Publications

N/A

Books

N/A

Master students

N/A

Ph.D students

N/A

Other

 

 

More Articles...